måndag 20 september 2010

Turk-test

Vart fan har
Vörge tagit
vägen?
Sist jag såg
han drack
han vört på
Röda Tornets
bryggeri här
i Alanya.
Jag fortsätter
min botani-
sering i Efes
hemliga värld.
Jag ska hitta
Vörge, var
så säker.

Inga kommentarer: