torsdag 2 februari 2012

Enkel öl filosofi

En professor i filosofi stod framför sin klass och hade några föremål framför sig. När lektionen började, plockade han tyst upp en stor tom majonnäsburk och började fylla den med stenar. Han frågade sedan studenterna om burken var full? De var överens om att så var fallet. Professorn plockade då upp ett skrin med småsten och hällde dem i burken. Han skakade burken lätt. Småstenarna, naturligtvis, rullade ner i de öppna områdena mellan de större stenarna. Han frågade sedan studenterna igen om burken var full. De höll med om att det var den. Studenterna skrattade. Professorn plockade nu upp ett skrin med sand och hällde sanden i burken. Sanden fyllde naturligtvis upp allt tomt utrymme mellan stenarna. "Nu," sa professor, "vill jag att ni ser detta som era liv. Stenar är viktiga saker - din familj, din partner, din hälsa, dina barn - saker som, om allting annat var borta och bara de fanns kvar, fortfarande skulle göra ditt liv fullt. Småstenar är de andra sakerna som du gillar; ditt arbete, ditt hus, din bil. Sand är allting annat. Små saker. Om du placerar sanden i burken först finns där är inget utrymme rum för småsten eller stenar. Samma gäller ditt liv. Om du spenderar all din tid och energi på små saker, kommer du att aldrig att ha rum för saker som är viktiga för dig. Lägg märke till saker som är viktiga för din lycka. Lek med dina barn. Ta dig tid för medicinska kontroller. Ta din partner ut på dans. Där kommer alltid att finnas tid att gå till arbetet, städa huset och gå ut med soporna. Ta hand om stenarna först - saker som betyder något. Sätt dina prioriteter. Resten är bara sand." Men en student tog burken som de andra studenterna och professorn kommit överens som var full, och fortsatte med att hälla ett glas öl i den. Ölet fyllde naturligtvis kvarvarande mellanrum i burken som nu var helt full. Vilket bevisar: ....oavsett hur fullt ditt liv än är, finns där alltid rum för en öl!!!

Inga kommentarer: